STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "NASZ DOM"

Gliwice, Śląskie, Władysława Sikorskiego 134
KRS: 0000004449 , NIP: 6312182385 , REGON: 273842345

Cele statutowe

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób chorujących psychicznie i ich rodzin oraz przyjaciół i ma na celu: a) zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, b) wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeńs...Rozwiń
1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób chorujących psychicznie i ich rodzin oraz przyjaciół i ma na celu: a) zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, b) wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, c) likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób chorujących psychicznie i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami, d) artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorujących psychicznie w kraju i na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z poszczególnymi organizacjami innych krajów. 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.496,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 19.496,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona