STOWARZYSZENIE KULTURALNE "VIVA ART" W ELBLĄGU

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Wodna 1 A
KRS: 0000004316 , NIP: 5782495230 , REGON: 170724022

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacji oraz podejmowanie działań na rzecz demokratyzacji społeczeństwa.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 120,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 120,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego