KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" ŁÓDŹ

Łódź, Łódzkie, 6 Sierpnia 71
KRS: 0000004022 , NIP: 7271045946 , REGON: 000796766
star star star

Cele statutowe

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 2. Prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży. 3. Krzewienie zasad współżycia w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu. 4. Krztałtowanie sportowego stylu życia. 5. Aktywizowanie członków w uprawianiu sportu i rekreacji. 6. Promocja zdrowia. 7. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w s...Rozwiń
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 2. Prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży. 3. Krzewienie zasad współżycia w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu. 4. Krztałtowanie sportowego stylu życia. 5. Aktywizowanie członków w uprawianiu sportu i rekreacji. 6. Promocja zdrowia. 7. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.350,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 3.073,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 62.423,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność zlecona