STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NATURA"

Wojtkowice Stare, Podlaskie, Wojtkowice Stare 9
KRS: 0000003866 , NIP: 7221455464 , REGON: 451087227
star star star

Cele statutowe

1. Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki, ich rodzinom i opiekunom oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 2. Tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. 3. Ochrona praw ludzi niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. 4. Prowadzenie działalności szkoleniow...Rozwiń
1. Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki, ich rodzinom i opiekunom oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 2. Tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. 3. Ochrona praw ludzi niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doskonalenia zawodowego, przede wszystkim dla kadr pomocy społecznej oraz innej. 5. Rozwój, wspieranie oraz prowadzenie różnych form i metod terapii i rehabilitacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.169.147,73 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.169.147,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku