STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE WŁODZICA

Włodowice, Dolnośląskie, Włodowice 25
KRS: 0000003684 , REGON: 891330500
star

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi włodowice. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży przez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.106,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.106,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego