STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ODNOWA"

Rybnik, Śląskie, J.f Białych 7/109
KRS: 0000003498 , NIP: 6422590228 , REGON: 276247761

Cele statutowe

1)działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób piersi; 2)prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia,3)zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym,gospodarczym i kulturalnym kraju. Wszystkie cele statutowe działalności stowarzyszenia są realizowane na rzecz grupy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i ich rodzin,a zatem stanowią w pełni działalność pożytku publicznego. Celami statutowymi...Rozwiń
1)działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób piersi; 2)prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia,3)zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym,gospodarczym i kulturalnym kraju. Wszystkie cele statutowe działalności stowarzyszenia są realizowane na rzecz grupy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i ich rodzin,a zatem stanowią w pełni działalność pożytku publicznego. Celami statutowymi są również: 1)ochrona i promocja zdrowia, 2)poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu, 3)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) przecidziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystych układów rodzinnych i środowiskowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom występującym z tutułu tejże izolacji, 5) promocja i organizacja wolontariatu, 6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 7)informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych - edukacja pro zdrowotna, 8)udzielanie pomocy społecznej, 9)tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi, 10)wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.865,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.500,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 16.321,70 zł
Razem 36.686,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona