STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Dworcowa 8A
KRS: 0000003102 , NIP: 6482320521 , REGON: 272255516

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu polegających na: 1. Udzielaniu choremu w terminalnych okresie choroby nowotworowej lub w terminalnych okresie innych chorób przewlekłych choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej. 2. Integrowaniu osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osobom osieroconym. 3. Pro...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu polegających na: 1. Udzielaniu choremu w terminalnych okresie choroby nowotworowej lub w terminalnych okresie innych chorób przewlekłych choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej. 2. Integrowaniu osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osobom osieroconym. 3. Propagowanie opieki hospicyjnej oraz udział w promocji i organizacji wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.235.675,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.235.675,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona