STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA"

Ruda Śląska, Śląskie, Solidarności 7/5
KRS: 0000003051 , NIP: 6411294934 , REGON: 277882011
star star star

Cele statutowe

PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WZAJEMNE WSPIERANIE SIĘ JEGO CZŁONKÓW W DZIAŁANIACH OPIEKUŃCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH I INNYCH WOBEC POZOSTAJĄCYCH POD ICH PIECZĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PRZEZ DZIAŁANIE OPIEKUŃCZE, TERAPEUTYCZNE, REHABILITACYJNE I INNE ROZUMIE SIĘ (NA UŻYTEK STATUTU) DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UMOŻLIWIENIE PODOPIECZNYM OPTYMALNEGO ROZWOJU JAK I ZREALIZOWANIA ICH MOŻLIWOŚCI − W WYMIARZE ZARÓWNO INDYWIDUALNYM JAK I SPOŁECZNYM A TAKŻE CZĘŚCIOWO ZAWODOWYM I USAMO...Rozwiń
PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WZAJEMNE WSPIERANIE SIĘ JEGO CZŁONKÓW W DZIAŁANIACH OPIEKUŃCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH I INNYCH WOBEC POZOSTAJĄCYCH POD ICH PIECZĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PRZEZ DZIAŁANIE OPIEKUŃCZE, TERAPEUTYCZNE, REHABILITACYJNE I INNE ROZUMIE SIĘ (NA UŻYTEK STATUTU) DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UMOŻLIWIENIE PODOPIECZNYM OPTYMALNEGO ROZWOJU JAK I ZREALIZOWANIA ICH MOŻLIWOŚCI − W WYMIARZE ZARÓWNO INDYWIDUALNYM JAK I SPOŁECZNYM A TAKŻE CZĘŚCIOWO ZAWODOWYM I USAMODZIELNIAJĄCYM. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 672.985,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 603,33 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 673.589,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona