STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA "ŻYJ I DAJ ŻYĆ" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zabrze, Śląskie, Pawliczka 16
KRS: 0000002937 , NIP: 6482365311 , REGON: 276945608
star star

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz wprowadzenia do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnień np: od alkoholu, narkotyków, bezdomności, bezrobocia, samotności, ubóstwa, niezaradności itp 2.Działania na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchownego tych osób i ich rodzin, 3.Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocowych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie 4.Współpracę i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wd...Rozwiń
1. Działalność na rzecz wprowadzenia do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnień np: od alkoholu, narkotyków, bezdomności, bezrobocia, samotności, ubóstwa, niezaradności itp 2.Działania na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchownego tych osób i ich rodzin, 3.Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocowych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie 4.Współpracę i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu tych programów, oraz różnych innych inicjatyw, realizowane przez osoby i instytucje oraz zakłady w tym zakresie powołane 5.Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia 6.Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 7.Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla członków Stowarzyszenia oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych np: zakłady pracy itp. 8.Inicjowanie innych form działania sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji 9.Prowadzenie działalność integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjna i towarzyską, 10.Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, 11.Szeroką współpracę z Klubem Abstynentów "Nowe Życie", Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Noclegowym, Izbą Wytrzeźwień, kuratorami sądowymi, organizacjami charytatywnymi, itp 12.Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca z massmediami;prasa, radio, telewizja, internet itp 13.Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i resocjalizacji osób uzależnionych i ich rodzin do życia w społeczeństwie. 14.Organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów,sympozjów i innych przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnienia np.od alkoholu, narkomanami, bezdomności, bezrobocia itp. 15.Wspieranie i propagowanie idei Zakładów "Abstynenckich", prowadzenie domów z mieszkaniami readaptacyjnymi dla osób wychodzących z bezdomności itp. 16.Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 241.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 24.486,95 zł
Razem 265.486,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona