LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRZELEC" RZUCHÓW Z SIEDZIBĄ W RZUCHOWIE

Rzuchów, Śląskie, Sportowa 3
KRS: 0000002143 , NIP: 6391763603 , REGON: 276560713
star

Cele statutowe

1. Celem klubu jest nieodpłatne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, a także prowadzenie programów profilaktyki uzależnień. 2. Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno-sportowych zapewniających wartościową formę wypoczynku i stanowiąc...Rozwiń
1. Celem klubu jest nieodpłatne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, a także prowadzenie programów profilaktyki uzależnień. 2. Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno-sportowych zapewniających wartościową formę wypoczynku i stanowiącą czynnik integracyjny mieszkańców rzuchowa. 4. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów rekreacyjno-sportowych, rehabilitacji i imprez integracyjnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 535,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 31.300,08 zł
Razem 31.835,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona