FUNDACJA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Szosa Chełmińska 83/229
KRS: 0000001971 , REGON: 871538848
star star star star star

Cele statutowe

Celem fundacji jest wspomaganie programów nauczania i wychowania młodzieży zespołu szkół uniwersytetu mikołaja kopernika gimnazjum i liceum akademickie w toruniu a także zapewnienie jego rozwoju
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 91.349,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 91.349,77 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego