LUDOWY KLUB SPORTOWY "START" MSZANA W MSZANIE

Mszana, Śląskie, Sportowa 6
KRS: 0000001509 , NIP: 6471476662 , REGON: 276297641

Cele statutowe

Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, na rzecz ogółu społeczności gminy Mszana. Klub chce rozwijać w młodych ludzi...Rozwiń
Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, na rzecz ogółu społeczności gminy Mszana. Klub chce rozwijać w młodych ludziach zamiłowanie do sportu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 175.324,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 177.324,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona