KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA - ROW"

Rybnik, Śląskie, Gliwicka 72
KRS: 0000001314 , NIP: 6422133844 , REGON: 270237715
star

Cele statutowe

1. Prowadzenie oraz rozwój działalności zmierzającej do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. 2. Prowadzenie oraz rozwój działalności rehabilitacyjnej oraz integracyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań w środowiskach zagrożonych patologiami-zwłaszcza takimi jak alkoholizm i narkomania. 3. Prowadzenie działalnościwspierającej rozwój społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy z radami dzielnic gminy rybnik. 4. Wspieranie rozwoju oświaty i wychowania dzieci i młłodzieży. 5...Rozwiń
1. Prowadzenie oraz rozwój działalności zmierzającej do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. 2. Prowadzenie oraz rozwój działalności rehabilitacyjnej oraz integracyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań w środowiskach zagrożonych patologiami-zwłaszcza takimi jak alkoholizm i narkomania. 3. Prowadzenie działalnościwspierającej rozwój społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy z radami dzielnic gminy rybnik. 4. Wspieranie rozwoju oświaty i wychowania dzieci i młłodzieży. 5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdów oraz obozów sportowych, terapeutycznych i tym podobnych. 6. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 7. Wspieranie poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 8. Upowszechnianie działań na rzecz integracji lokalnej i europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 9. Wspieranie działalności propagującej wszelkie formy wolontariatu. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego