MIEJSKI KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY "RYBNIK" W RYBNIKU

Rybnik, Śląskie, Powstańców 40/42
KRS: 0000001109 , NIP: 6421013486 , REGON: 272188760

Cele statutowe

1. Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków dla wyczynowego rybnickiego. 2. Organizowanie oraz stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków uprawiania koszykówki rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie i popularyzacja koszykówki. 4. Tworzenie zespot6w koszykówki wszystkich kategorii wiekowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych i turniejach na terenie kraju i za granicą. 5. Stwarzanie członkom warunk6w do systematycznego rozwijania umiejętności sportowych i aktywnego spędzania wolnego cz...Rozwiń
1. Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków dla wyczynowego rybnickiego. 2. Organizowanie oraz stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków uprawiania koszykówki rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie i popularyzacja koszykówki. 4. Tworzenie zespot6w koszykówki wszystkich kategorii wiekowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych i turniejach na terenie kraju i za granicą. 5. Stwarzanie członkom warunk6w do systematycznego rozwijania umiejętności sportowych i aktywnego spędzania wolnego czasu. 6. Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla cztonk6w Klubu. 7. Wdrażanie nawyk6w higienicznego trybu życia. 8. Propagowanie uczciwego wsp6tzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie fair play. 9. Udzielanie pomocy swoim członkom w zakresie zabezpieczenia ich praw i interes6w w miarę posiadanych srodk6w. 10. Profilaktyka uzależnień od srodk6w psychotropowych (narkotyki, alkohol i papierosy} poprzez udział w r6znych formach kultury fizycznej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 89.660,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.300,00 zł
Działalność Gospodarcza 24.252,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 415.603,00 zł
Razem 544.815,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona