MIEJSKI KLUB ZAPAŚNICZY "UNIA" W RACIBORZU

RACIBÓRZ, Śląskie, STASZICA 20
KRS: 0000000855 , NIP: 6391747857 , REGON: 276766969
star

Cele statutowe

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport; 2. Propagowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie „fair play”; 3. Wdrażanie nawyków higienicznego trybu życia; 4. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia; 5. Udzielanie pomocy swoim członkom w zakresie zabezpieczenia ich praw i interesów w miarę posiadanych środków.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego