GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"

Pawłowice, Śląskie, Sportowa 7
KRS: 0000000668 , NIP: 6331000451 , REGON: 272187140
star star

Cele statutowe

Celem klubu jest organizowanie i prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej na rzec pracowników KWK "Pniówek", ich rodzin oraz mieszkańców gminy Pawłowice, w której klub prowadzi swoją działalność poprzez: propagowanie sportu , rozwijanie działalności rekreacyjnej, organizację działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, kształtowanie pozytywnych postaw ,cech charakteru i osobowości związanych z uczestnictwem w realizacji zadań sportowych klubu, planowanie i org...Rozwiń
Celem klubu jest organizowanie i prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej na rzec pracowników KWK "Pniówek", ich rodzin oraz mieszkańców gminy Pawłowice, w której klub prowadzi swoją działalność poprzez: propagowanie sportu , rozwijanie działalności rekreacyjnej, organizację działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, kształtowanie pozytywnych postaw ,cech charakteru i osobowości związanych z uczestnictwem w realizacji zadań sportowych klubu, planowanie i organizację życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjna i materialna innych osób fizycznych i prawnych oraz sympatyków. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 17.165,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 1.622.893,48 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 419.649,70 zł
Razem 2.059.708,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona