FUNDACJA "ADAMA"

Warszawa, Mazowieckie, Wołoska 25
KRS: 0000000525 , NIP: 5422698451 , REGON: 051984761

Cele statutowe

A. Tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi i neurologicznymi o różnym podłożu. B. Tworzenie i prowadzenie przychodni lekarskich o różnych specjalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi i neurologicznymi o różnym podłożu. C. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy w zakresie zaburzeń psychicznych, psychologicznych i neurologicznych o różnym podłożu, ze...Rozwiń
A. Tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi i neurologicznymi o różnym podłożu. B. Tworzenie i prowadzenie przychodni lekarskich o różnych specjalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi i neurologicznymi o różnym podłożu. C. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy w zakresie zaburzeń psychicznych, psychologicznych i neurologicznych o różnym podłożu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. D. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy w zakresie profilaktyki oraz opieki i ochrony zdrowia, a także promocji zdrowia. E. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o zdrowym żywieniu i o aktywności fizycznej. F. Wspieranie nowoczesnych form profilaktyki i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wiejskich. G. Tworzenie i prowadzenie ośrodków diagnostycznych i szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wiejskich. H. Pomoc społeczna dla rolników i ich rodzin. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.424,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 11.000,00 zł
Razem 14.424,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego