MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"

Środa Śląska, Dolnośląskie, Konstytucji 3-Go Maja
KRS: 0000050357 , NIP: 9131214657 , REGON: 930816517
star star star star

Cele statutowe

1. Uczestnictwo klubu sportowego wielosekcyjnego we współzawodnictwie sportowym. 2. Stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwój różnych dziedzin sportu, rekreacji oraz turystyki. 3͘. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa i współdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dyscyplin prowadzonych przez Stowarzyszenie. 4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rek...Rozwiń
1. Uczestnictwo klubu sportowego wielosekcyjnego we współzawodnictwie sportowym. 2. Stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwój różnych dziedzin sportu, rekreacji oraz turystyki. 3͘. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa i współdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dyscyplin prowadzonych przez Stowarzyszenie. 4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 5. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich. 6͘. Dbanie, aby członkowie Stowarzyszenia godnie reprezentowali sport polski, wrocławski, średzki oraz Stowarzyszenie na arenach sportowych w kraju i za granicą. 7͘. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskiwania środków materialnych w całości przeznaczanych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 570.877,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 54.800,00 zł
Działalność Gospodarcza 96.400,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 722.077,91 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona