STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ

Rumia, Pomorskie, Kujawska 8 A
KRS: 0000049740 , NIP: 9580003154 , REGON: 190553013

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest powoływanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych. Podejmowania działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz upowszechniania postaw zaangażowania i odpowiedzialności przez środowiska uczniowskie. Ponadto celem Stowarzyszenia jest propagowanie i edukacja na rzecz postaw proekologicznych, a także działalności pożytku publicznego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych. Organiz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest powoływanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych. Podejmowania działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz upowszechniania postaw zaangażowania i odpowiedzialności przez środowiska uczniowskie. Ponadto celem Stowarzyszenia jest propagowanie i edukacja na rzecz postaw proekologicznych, a także działalności pożytku publicznego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych. Organizowanie pracy społecznej członków na rzecz szkół i placówek oświatowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.221.465,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.962.257,29 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.565,30 zł
Pozostałe 0,50 zł
Razem 5.187.288,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona