RESZELSKI KLUB SPORTOWY "ORLĘTA-REMA" RESZEL

Reszel, Warmińsko-mazurskie, Mikołaja Kopernika 12
KRS: 0000049455 , NIP: 7420001406 , REGON: 510157729

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo - organizatorskiej i wychowawczej poprzez: 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, 2. kształtowanie wysokich wartości fizycznych i moralnych, 3. organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk sportowo rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, odznaczających się walorami widowiskowymi, 4. kształtowanie opinii i ocen o codziennej potrzebie ruchu, jako formy pozwalającej utrzy...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo - organizatorskiej i wychowawczej poprzez: 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, 2. kształtowanie wysokich wartości fizycznych i moralnych, 3. organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk sportowo rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, odznaczających się walorami widowiskowymi, 4. kształtowanie opinii i ocen o codziennej potrzebie ruchu, jako formy pozwalającej utrzymać właściwą tężyznę fizyczną, 5. dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i wypoczynkowej, 6. współudział w promocji regionu, 7. wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 187.969,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 57.279,73 zł
Razem 245.249,49 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona