STOWARZYSZENIE IM.DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY W WADOWICACH

Wadowice, Małopolskie, Barska 17
KRS: 0000049226 , NIP: 5512274588 , REGON: 357522153
star star star

Cele statutowe

PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĘDĄCYCH W CIĘŻKIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ZDROWOTNEJ. CELEM STOWARZYSZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ I PIELĘGNIARSKIEJ OSOBOM CHORYM, WYMAGAJĄCYM STAŁEJ OPIEKI, 2) UDZIELENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH RODZINOM, 3) DZIAŁALNOŚĆ UKIERUNKOWANA NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM KOMUNIKACYJNYM, ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW POMOC...Rozwiń
PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĘDĄCYCH W CIĘŻKIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ZDROWOTNEJ. CELEM STOWARZYSZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ I PIELĘGNIARSKIEJ OSOBOM CHORYM, WYMAGAJĄCYM STAŁEJ OPIEKI, 2) UDZIELENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH RODZINOM, 3) DZIAŁALNOŚĆ UKIERUNKOWANA NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM KOMUNIKACYJNYM, ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW POMOCY NA RZECZ POSZKODOWANYCH, WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB I PODMIOTÓW KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 300.584,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.495,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 316.079,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona