STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE-ZIEMIA PISKA" Z SIEDZIBĄ W PISZU

Pisz, Warmińsko-mazurskie, Pl. Daszyńskiego 11 A
KRS: 0000049148 , NIP: 8491475129 , REGON: 510950209

Cele statutowe

1. Zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, działanie na rzecz wyrównywania ich szans, troska o godność, należne prawa i jakość warunków życia. 2. Wykonywanie zadań w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania. 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. D...Rozwiń
1. Zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, działanie na rzecz wyrównywania ich szans, troska o godność, należne prawa i jakość warunków życia. 2. Wykonywanie zadań w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania. 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 6. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 7. Promocja i organizacja wolontariatu. 8. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu. 9. Współpraca z mieszkańcami powiatu piskiego mająca na celu stymulowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich. Uzyskiwanie w istotnych sprawach społecznego poparcia dla projektowanych rozwiązań społeczno – ekonomicznych. 10. Propagowanie walorów turystycznych, ekonomicznych i kulturalnych Ziemi Piskiej w kraju i za granicą. 11. Udział w działaniach na rzecz czystości środowiska naturalnego i ochrony przyrody, w tym współpracę z organizacjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.465.293,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.292,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 300.586,55 zł
Razem 4.769.172,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona