POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, Dolnośląskie, Krasińskiego 8
KRS: 0000047710 , NIP: 8862282437 , REGON: 890286760

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZACJA ZADAN PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016r. poz. 1638); 2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3) działalności charytatywnej, 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 6) działań na rzecz...Rozwiń
CELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZACJA ZADAN PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016r. poz. 1638); 2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3) działalności charytatywnej, 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7) promocji i organizacji wolontariatu; 8) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizuje pozarządowe w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.935.107,94 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.067,87 zł
Pozostałe 1.419.483,79 zł
Razem 7.357.659,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona