SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS

Warszawa, Mazowieckie, Chmielna 4/11
KRS: 0000047332 , NIP: 5211255449 , REGON: 010329637

Cele statutowe

Cele Komitetu: 1. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych na polu zdrowia publicznego, w tym szeroko pojmowanej problematyki: HIV/AIDS, innych infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, uzależnień, edukacji seksualnej oraz chorób zakaźnych. 2. Promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami zdrowia publicznego. 3. Zwiększenie integracji i spójności społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie dostępu do us...Rozwiń
Cele Komitetu: 1. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych na polu zdrowia publicznego, w tym szeroko pojmowanej problematyki: HIV/AIDS, innych infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, uzależnień, edukacji seksualnej oraz chorób zakaźnych. 2. Promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami zdrowia publicznego. 3. Zwiększenie integracji i spójności społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie dostępu do usług zdrowotnych. 4. Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych osobom z grup marginalizowanych i promowania wysokich standardów opieki zdrowotnej w praktyce. 5. Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych migrantkom i migrantom oraz osobom czasowo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym osobom posiadającym status uchodźcy, zgodę na pobyt tolerowany, ochronę czasową lub azyl, a także będącym w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy). 6. Propagowanie racjonalnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia publicznego. 7. Wyrównywanie szans w życiu społeczno- zawodowym, na rynku pracy, w systemie edukacji i innych sferach życia, osobom marginalizowanym i potrzebującym. 8. Przeciwdziałanie skutkom uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. 9. Rzecznictwo w zakresie celów statutowych stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.033.167,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 140.400,00 zł
Przychody Finansowe 848,64 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.174.416,16 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona