STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC W SŁUPSKU

Słupsk, Pomorskie, Sienkiewicza 7
KRS: 0000046663 , NIP: 8392666197 , REGON: 771287993
star

Cele statutowe

1. Integracja ludzi chorych na serce przed i po zabiegach kardiochirurgicznych oraz reprezentowanie ich interesów 2. Organizowanie otwartych spotkań członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych ze spejalistami z dziedziny kardiologii, psychologii, rehabilitacji, dietetyki i prawa 3. Zabieganie o łatwiejszy dostęp i lepszą jakość usług kardiologicznych poprzez ścisłą współpracę z organizacjami i placówkami służby zdrowia 4. Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej oraz współuczestnictw...Rozwiń
1. Integracja ludzi chorych na serce przed i po zabiegach kardiochirurgicznych oraz reprezentowanie ich interesów 2. Organizowanie otwartych spotkań członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych ze spejalistami z dziedziny kardiologii, psychologii, rehabilitacji, dietetyki i prawa 3. Zabieganie o łatwiejszy dostęp i lepszą jakość usług kardiologicznych poprzez ścisłą współpracę z organizacjami i placówkami służby zdrowia 4. Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej oraz współuczestnictwo w organizowaniu grupowych turnusów rehabilitacyjnych dla członków stowarzyszenia 5. Dostarczanie informacji i wiedzy, w oparciu o własne doświadczenia, osobom przygotowującym się do zabiegów kardiochirurgicznych 6. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz szerzenia zachowań prozdrowych członków i sympatyków stowarzyszenia 7. Organizowanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i samotnych będących członkami naszego stowarzyszenia, a którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej 8. Utrzymanie ścisłej współpracy z władzami miasta, powiatu i województwa oraz organizacjami pozarządowymi celem realizowania działalności statutowej 8. 1. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w organach władzy publicznej adm. Rządowej, kontroli państwowej, ochrony prawa, a także w jednostkach samorządowych terytorialnych, ich organów i związków 9. Zaqbieganie o środki finansowe na działalność statutową stowarzysznia. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 23.405,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 23.405,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona