STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY BURSA IM. HANSA CHRISTIANA KOFOEDA

Warszawa, Mazowieckie, Lniana 1
KRS: 0000046074 , REGON: 013166727

Cele statutowe

Głównym celem jest prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia naszych podopiecznych - uczniów. Działania te są skoncentrowane na indywidualnym rozwiązywaniu ich problemów życiowych z uwzględnieniem przyczyny powstałej sytuacji, w której się znaleźli. Cele stawiane przez Stowarzyszenie to: 1. Tworzenie warunków, w której podopieczni uczą się wychodzenia z biernej postawy i podejmowania odpowiedzialności za własne życie. 2. Umożliwienie im zdobywania umiejętności i kwalifi...Rozwiń
Głównym celem jest prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia naszych podopiecznych - uczniów. Działania te są skoncentrowane na indywidualnym rozwiązywaniu ich problemów życiowych z uwzględnieniem przyczyny powstałej sytuacji, w której się znaleźli. Cele stawiane przez Stowarzyszenie to: 1. Tworzenie warunków, w której podopieczni uczą się wychodzenia z biernej postawy i podejmowania odpowiedzialności za własne życie. 2. Umożliwienie im zdobywania umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy i utrzymania się na rynku pracy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 412.983,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 412.983,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona