STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "RADOŚĆ"

Chybie, Śląskie, Wyzwolenia 2
KRS: 0000045986 , NIP: 5481003746 , REGON: 070424725
star

Cele statutowe

1. Celem sl salos "Radość" jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana bosco i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom d...Rozwiń
1. Celem sl salos "Radość" jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana bosco i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia. 4. Działanie na rzecz środowiska naturalnego. 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia. 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi. 7. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play. 8. Tworzenie warunków do udziału osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnyej. 9. Podejmowanie działań mających pomóc rodzinie dysfunkcjonalnej oraz poszczególnym jej członkom łącznie z pomocą materialną. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.153,45 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.153,45 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego