TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Lublin, Lubelskie, Nadbystrzycka 38D
KRS: 0000045725 , NIP: 9462374998 , REGON: 432302264

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: 1. Zbliżanie społeczeństwa i społeczności lokalnej do spraw politechniki lubelskiej, jej pracowników i studentów oraz przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju uczelni i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. 2. Krzewienie tradycji politechniki lubelskiej oraz popularyzacja jej działalności i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej. 3. Promowanie politechniki lubelskiej w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą. 4. Niesienie pomocy politechnice lubelskiej...Rozwiń
Celem towarzystwa jest: 1. Zbliżanie społeczeństwa i społeczności lokalnej do spraw politechniki lubelskiej, jej pracowników i studentów oraz przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju uczelni i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. 2. Krzewienie tradycji politechniki lubelskiej oraz popularyzacja jej działalności i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej. 3. Promowanie politechniki lubelskiej w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą. 4. Niesienie pomocy politechnice lubelskiej w rozwoju jej bazy materialnej oraz udzielanie pomocy we wszystkich innych, istotnych dla jej rozwoju sprawach. 5. Niesienie pomocy młodzieży studiującej i udzielanie jej wsparcia finansowego w prowadzonej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej. 6. Umacnianie i rozwijanie więzi absolwentów i przyjaciół politechniki lubelskiej z uczelnią. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.645,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 60,00 zł
Razem 16.705,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego