TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DZIAŁDOWSKIEJ

Działdowo, Warmińsko-mazurskie, Grunwaldzka 7
KRS: 0000045577 , NIP: 5711034740 , REGON: 130239200

Cele statutowe

1) rozwój kulturalny miast i gmin powiatu działdowskiego, 2) popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i współczesności regionu, 3) ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu działdowskiego, 4) kształtowanie i utrwalanie tradycji regionalnych, 5) integrowanie dawnych mieszkańców powiatu działdowskiego mieszkających w różnych regionach Polski i zagranicą, 6) promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu działdowskiego, 7) wspieranie i rozwój turystyki na tereni...Rozwiń
1) rozwój kulturalny miast i gmin powiatu działdowskiego, 2) popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i współczesności regionu, 3) ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu działdowskiego, 4) kształtowanie i utrwalanie tradycji regionalnych, 5) integrowanie dawnych mieszkańców powiatu działdowskiego mieszkających w różnych regionach Polski i zagranicą, 6) promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu działdowskiego, 7) wspieranie i rozwój turystyki na terenie powiatu, 8) kształtowanie postaw obywatelskich wśród członków towarzystwa, 9) utrwalanie wśród członków towarzystwa zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem ziemi działdowskiej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.187,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.207,24 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 9.394,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego