STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, Małopolskie, Chruślicka 44
KRS: 0000045565 , NIP: 7342564353 , REGON: 490727461
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pozytku publicznego poprzez przeciwdziałania izolacji osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie, zrzezszenie osób niepełnosparwnych i ich opiekunów, podejmowanie działań integracyjnych, zarówno w ramach tego środowiska jak również ze światem ludzi sprawnych, wzajemna pomoc w szeroko pojętym zakresie oraz wspieranuie i popieranie incjatyw społecznych na rzecz osób niepełonosparwnych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 33.666,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 33.666,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego