FUNDACJA "SIGNUM MAGNUM"

Katowice, Śląskie, Sołtysia 87
KRS: 0000043084 , NIP: 6420000932 , REGON: 270591902

Cele statutowe

Podstawowym celem Fundacji jest działalność charytatywno–wychowawcza na rzecz dzieci dotkniętych i zagrożonych zjawiskami patologii życia społecznego i zapewnienia im warunków harmonijnego rozwoju osobowości. Fundacja chroni i wspiera pomocą dzieci od chwili poczęcia oraz niezależnie od ich przynależności narodowej, rasowej i religijnej. Pomoc ta obejmuje wszystkie sfery życia dziecka, zarówno materialną, psychiczną, jak i duchową. Zasady ideowe prowadzonej przez Fundację działalności wytycza...Rozwiń
Podstawowym celem Fundacji jest działalność charytatywno–wychowawcza na rzecz dzieci dotkniętych i zagrożonych zjawiskami patologii życia społecznego i zapewnienia im warunków harmonijnego rozwoju osobowości. Fundacja chroni i wspiera pomocą dzieci od chwili poczęcia oraz niezależnie od ich przynależności narodowej, rasowej i religijnej. Pomoc ta obejmuje wszystkie sfery życia dziecka, zarówno materialną, psychiczną, jak i duchową. Zasady ideowe prowadzonej przez Fundację działalności wytycza katolicka nauka społeczna Kościoła. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 187.592,92 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 187.592,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona