TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW ZWIERZĄT

Brodnica, Kujawsko-pomorskie, Ustronie 20 B
KRS: 0000042427 , NIP: 8741017819 , REGON: 870282855
star star

Cele statutowe

1) zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków bytu; 2) nauczanie, edukowanie, wychowywanie - kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do całego świata zwierząt; 3) krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt; 4) zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i porządku oraz zapobieganie zachowaniom patologicznym wobec środowiska naturalnego, w szczególności zwierząt; 5) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik...Rozwiń
1) zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków bytu; 2) nauczanie, edukowanie, wychowywanie - kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do całego świata zwierząt; 3) krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt; 4) zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i porządku oraz zapobieganie zachowaniom patologicznym wobec środowiska naturalnego, w szczególności zwierząt; 5) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności; 6) współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi na rzecz ochrony zwierząt; 7) promocja i popieranie wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 240.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 309.584,09 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 549.584,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona