"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII"

GDAŃSK, Pomorskie, DĘBINKI 7
KRS: 0000041103 , NIP: 5832608217 , REGON: 191749310
star

Cele statutowe

1. Poprawa warunków diagnostyki i leczenia schorzeń gruczołów wewnętrznego wydzielania i innych zaburzeń z tym związanych; 2. Promocja działań zapobiegających tym schorzeniom oraz wspieranie badań naukowych w zakresie endokrynologii.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.742,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 447,57 zł
Razem 31.190,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego