FUNDACJA DZIECI PIENIN

Krościenko Nad Dunajcem, Małopolskie, Pienińska 2
KRS: 0000040632 , NIP: 7352403953 , REGON: 492695251
star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji Dzieci Pienin są opisane w statucie Fundacji. Cele te są niezmienne od początku powstania Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku nad Dunajcem. Poniżej lista celów statutowych Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku Nad Dunajcem. • Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich ; • Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ; • Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno – wychowawczych ; • Poprawa warunków nauczania w szkołach wie...Rozwiń
Cele statutowe Fundacji Dzieci Pienin są opisane w statucie Fundacji. Cele te są niezmienne od początku powstania Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku nad Dunajcem. Poniżej lista celów statutowych Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku Nad Dunajcem. • Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich ; • Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ; • Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno – wychowawczych ; • Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 154.338,01 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 154.338,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku