IŁAWSKI KLUB SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "MORENA"

Iława, Warmińsko-mazurskie, Sienkiewicza 1A/7
KRS: 0000040588 , NIP: 7441503231 , REGON: 510739928
star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych. $ 7 Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. umożliwienie zainteresowanym zrzeszenia się w klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności , 2. objęcie swoją działalnością wszystkie osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku. 3. upowszechnianie kultury fizycznej,...Rozwiń
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych. $ 7 Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. umożliwienie zainteresowanym zrzeszenia się w klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności , 2. objęcie swoją działalnością wszystkie osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku. 3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku, 4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku , 5. opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska. 6. nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych , 7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania. 8. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych , 9. organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi , 10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 315.688,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.045,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 320.733,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku