DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH "NIEBIESKI PARASOL" W LEGNICY

Chojnów, Dolnośląskie, Szpitalna 20
KRS: 0000039215 , NIP: 6912172857 , REGON: 390935843

Cele statutowe

Podstawowymi celami statutowymi Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" jest dążenie do zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych , zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, zapobieganie wykluczeniu, chorobom, wadom i niepełnosprawności......................................................................................................Rozwiń
Podstawowymi celami statutowymi Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" jest dążenie do zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych , zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, zapobieganie wykluczeniu, chorobom, wadom i niepełnosprawności....................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 61.405,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.603.188,90 zł
Działalność Gospodarcza 18.861,72 zł
Przychody Finansowe 96.905,62 zł
Pozostałe 677.374,23 zł
Razem 6.457.735,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku