TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH

Kielce, Świętokrzyskie, Kościuszki 25/3 I 6
KRS: 0000039011 , NIP: 6571021228 , REGON: 290538520
star star

Cele statutowe

1. POMOC RZECZOWA I FINANSOWA, RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W PRZYPADKU INDYWIDUALNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY, BEZROBOCIA, BEZDOMNOŚCI I UBÓSTWA. 2. POMOC I PORADNICTWO W UZYSKANIU ŚWIADCZEŃ INSTYTUCJONALNYCH, DLA WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. 3. DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA PRZECIWDZIAŁANIU UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 4. POMOC PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA OSOBOM CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 5. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OS...Rozwiń
1. POMOC RZECZOWA I FINANSOWA, RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W PRZYPADKU INDYWIDUALNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY, BEZROBOCIA, BEZDOMNOŚCI I UBÓSTWA. 2. POMOC I PORADNICTWO W UZYSKANIU ŚWIADCZEŃ INSTYTUCJONALNYCH, DLA WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. 3. DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA PRZECIWDZIAŁANIU UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 4. POMOC PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA OSOBOM CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 5. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 478.027,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.174.324,99 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.652.352,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku