FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Saperów 14D
KRS: 0000039008 , NIP: 5781036603 , REGON: 170012675

Cele statutowe

Celem Fundacji jest: a) budowa, rozwój i prowadzenie ośrodka leczniczo – rehabilitacyjnego i wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Elblągu, b) wyrównywanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w społeczności lokalnej, c) integracja niepełnosprawnych dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych z osobami pełnosprawnymi. .........................................................................................................................................Rozwiń
Celem Fundacji jest: a) budowa, rozwój i prowadzenie ośrodka leczniczo – rehabilitacyjnego i wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Elblągu, b) wyrównywanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w społeczności lokalnej, c) integracja niepełnosprawnych dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych z osobami pełnosprawnymi. ....................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.522.539,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 234.634,78 zł
Razem 1.757.174,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona