AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO

LOTNISKO KRUSZYN, Kujawsko-pomorskie, LOTNISKO KRUSZYN
KRS: 0000037666 , NIP: 8880005754 , REGON: 000682608
star star

Cele statutowe

Stworzenie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu, szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych, upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, promocja lotnictwa, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego, działania na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwi...Rozwiń
Stworzenie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu, szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych, upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, promocja lotnictwa, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego, działania na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspomaganie rozwoju techniki lotniczej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 165.990,53 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 738.195,43 zł
Działalność Gospodarcza 347.184,29 zł
Przychody Finansowe 156,88 zł
Pozostałe 128.375,50 zł
Razem 1.379.902,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona