FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA

Warszawa, Mazowieckie, Kraszewskiego 25
KRS: 0000037243 , NIP: 5222623483 , REGON: 017357708

Cele statutowe

1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI I PROMOCJA INICJATYW TEATRALNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ REALIZACJAMI DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ ORAZ PRZEDSTAWIENIAMI TEATRÓW TAŃCA. 2. KATALOGOWANIE I ARCHIWIZACJA DOROBKU WSPÓŁCZESNEGO DRAMATU I TEATRÓW TAŃCA, POPULARYZACJA OSIĄGNIĘĆ DRAMATU WSPÓŁCZESNEGO I TEATRÓW TAŃCA. 3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ. W ramach tych celów Fundacja prowadzi: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1.Prace nad katalogowaniem i archiwizacja dorobku teatrów tańca i...Rozwiń
1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI I PROMOCJA INICJATYW TEATRALNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ REALIZACJAMI DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ ORAZ PRZEDSTAWIENIAMI TEATRÓW TAŃCA. 2. KATALOGOWANIE I ARCHIWIZACJA DOROBKU WSPÓŁCZESNEGO DRAMATU I TEATRÓW TAŃCA, POPULARYZACJA OSIĄGNIĘĆ DRAMATU WSPÓŁCZESNEGO I TEATRÓW TAŃCA. 3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ. W ramach tych celów Fundacja prowadzi: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1.Prace nad katalogowaniem i archiwizacja dorobku teatrów tańca i współczesnej dramaturgii. 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się teatrem tańca i dramatem współczesnym. 3. Działalność propagatorska i prowadzenie warsztatów dla dorosłych i młodzieży b) działalność odpłatna pożytku publicznego 1. Rozprowadzanie biletów na spektakle organizowane przez Fundację 2. Organizacja festiwali, biennale, spotkań, wystaw, imprez i konkursów w kraju i zagranicą. 3. Działalność wydawnicza i wystawiennicza obejmująca propagowanie ochronę dóbr kultury i tradycji. 4.Realizacja przedstawień teatralnych promująca autorów polskiej i światowej literatury. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.453.243,56 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5.841,92 zł
Pozostałe 319.362,51 zł
Razem 1.778.447,99 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona