TARNOWSKI KLUB TENISOWY TARNÓW

Tarnów, Małopolskie, Elektryczna 2
KRS: 0000036300 , REGON: 850527143
star star star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności której celem nie jest osiągnięcie zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz ogółu społeczności.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 55.434,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.341,33 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 86.775,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona