TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE

Iława, Warmińsko-mazurskie, Henryka Sienkiewicza 1
KRS: 0000036263 , NIP: 7441017393 , REGON: 510196132
star star

Cele statutowe

1.CELEM DZIAŁANIA TOWARZYSTWA JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 2. UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE GRY W TENISA ZIEMNEGO WŚRÓD OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI IŁAWSKIEJ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rozwiń
1.CELEM DZIAŁANIA TOWARZYSTWA JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 2. UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE GRY W TENISA ZIEMNEGO WŚRÓD OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI IŁAWSKIEJ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.264,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 82.264,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 10.000,00 zł
Razem 104.528,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona