BRZESKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA

Brzeg, Opolskie, Piastowska 29/2
KRS: 0000035974 , NIP: 7471003533 , REGON: 530986433

Cele statutowe

1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 4. Poprawa stanu zdrowotności ludności regionu powiatu brzeskiego poprzez: a) profilaktyczne badania diagnostyczne, b) rechabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych. 5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 6. Przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanym z patologią społeczną (narkomania i alkoholizm). 7. Prowadzenie działalności charytatywne...Rozwiń
1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 4. Poprawa stanu zdrowotności ludności regionu powiatu brzeskiego poprzez: a) profilaktyczne badania diagnostyczne, b) rechabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych. 5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 6. Przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanym z patologią społeczną (narkomania i alkoholizm). 7. Prowadzenie działalności charytatywnej. 8. Organizowanie pomocy, opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 17.400,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 76.006,79 zł
Razem 93.406,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona