STOWARZYSZENIE "RODZINA KATYŃSKA" W OPOLU

Opole, Opolskie, Domańskiego 84
KRS: 0000035760 , NIP: 7542685251 , REGON: 532140746
star

Cele statutowe

Określa par. 7 statutu, pkt. 1-7: - utrwalanie pamięci o losach obywateli Polskich wziętych do niewoli sowieckiej - upamiętnianie miejsc męczeństwa i kaźni - roztaczanie opieki nad członkami wymagającymi pomocy - przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu i nietolerancji - umacnianie jedności programowej i organizacyjnej stowarzyszenia - domaganie się zadośćuczynienia moralnego i materialnego dla najbliższych członków rodzin ofiar jak w par. 2 statutu - działanie na rzecz rozwijania...Rozwiń
Określa par. 7 statutu, pkt. 1-7: - utrwalanie pamięci o losach obywateli Polskich wziętych do niewoli sowieckiej - upamiętnianie miejsc męczeństwa i kaźni - roztaczanie opieki nad członkami wymagającymi pomocy - przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu i nietolerancji - umacnianie jedności programowej i organizacyjnej stowarzyszenia - domaganie się zadośćuczynienia moralnego i materialnego dla najbliższych członków rodzin ofiar jak w par. 2 statutu - działanie na rzecz rozwijania współpracy z organizacjami o podobnych celach poza granicami rp. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.506,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.506,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego