KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE

Łapanów, Małopolskie, Łapanów 1
KRS: 0000035414 , NIP: 8681690285 , REGON: 851805147
star star

Cele statutowe

1. Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie. 3. Wspieranie duszpasterstwa niepełnosprawnych ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. 4. Propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj. a) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, b) wychowanie w duchu miłosierdzia, c) krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego. 5. Pomoc materialna udzielana osobom niepełnosprawnym. 6. Zapewni...Rozwiń
1. Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie. 3. Wspieranie duszpasterstwa niepełnosprawnych ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. 4. Propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj. a) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, b) wychowanie w duchu miłosierdzia, c) krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego. 5. Pomoc materialna udzielana osobom niepełnosprawnym. 6. Zapewnienie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. 7. Tworzenie i współtworzenie organizacyjnej i materialnej bazy zapewniającej stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.246,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.294.800,00 zł
Pozostałe 19.577,34 zł
Razem 1.317.624,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona