CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "NESTOR"

Lublin, Lubelskie, Archidiakońska 7
KRS: 0000035224 , NIP: 9461954239 , REGON: 430838492
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1. Organizowanie różnorodnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 2. Aktywizacja i zjednoczenie instytucji oraz osób fizycznych gotowych do udzielenia pomocy w tworzeniu form opieki nad osobami wymienionymi w ust. 1 i poprawy jej poziomu, w tym prowadzenie stosownych szkoleń. 3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji leczniczej. 5. Prowadzenie...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1. Organizowanie różnorodnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 2. Aktywizacja i zjednoczenie instytucji oraz osób fizycznych gotowych do udzielenia pomocy w tworzeniu form opieki nad osobami wymienionymi w ust. 1 i poprawy jej poziomu, w tym prowadzenie stosownych szkoleń. 3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji leczniczej. 5. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 80,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego