KLUB ŻEGLARSKI "KLIWER" PIŁA

Piła, Wielkopolskie, Młodych 30
KRS: 0000034656 , NIP: 7641816868 , REGON: 570309144

Cele statutowe

1. Upowszechnianie oraz rozwój żeglarstwa i kultury fizycznej wraz z krajoznawstwem i wypoczynkiem ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci i młodzieży. 2. Umożliwianie i ułatwianie jego członkom dostępu do organizowanych w klubie i poza nim form uprawiania żeglarstwa.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.766,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.840,55 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.642,19 zł
Razem 50.249,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego