SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 91 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

BIAŁYSTOK, Podlaskie, FABRYCZNA 10
KRS: 0000034615 , NIP: 5421953059 , REGON: 050367322

Cele statutowe

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.178,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.626,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.804,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego