STOWARZYSZENIE "ZWIĄZEK LIMANOWIAN" W LIMANOWEJ

Limanowa, Małopolskie, Rynek 3/7
KRS: 0000032776 , NIP: 7371746588 , REGON: 490828860
star star star star

Cele statutowe

1. Podnoszenie poziomu gospodarczego miasta i regionu limanowskiego. 2. Troska o zdrowie społeczeństwa i ochronę środowiska. 3. Dbałość o rozwój kultury i oświaty na terenie miasta i regionu limanowskiego. 4. Popularyzacja walorów turystyczno-wczasowo-rekreacyjnych ziemi limanowskiej. 5. Rozwijanie wśród społeczeństwa regionu i limanowej zainteresowań sportem, turystyką i rekreacją.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 88.160,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 88.160,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego