STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI"

Olecko, Warmińsko-mazurskie, Aleja Zwycięstwa 3A
KRS: 0000032763 , NIP: 8471446076 , REGON: 511318301
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, wydawniczej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim i dzieciom. 2. Promocja Ziemi Oleckiej., 3. Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 4. Dążenie do integracji europejskiej.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, wydawniczej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim i dzieciom. 2. Promocja Ziemi Oleckiej., 3. Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 4. Dążenie do integracji europejskiej.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 65.304,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 360.516,60 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,34 zł
Pozostałe 886,20 zł
Razem 426.707,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona